Skadetakst

Får du en skade på boligen, bør du kontakte en byggekyndig takstmann snarest. Uansett om det er vannskade, brannskade, frostskader, eller andre typer skader er det viktig å komme i gang med skadebegrensning så fort som mulig.

En byggekyndig takstmann er ekspert på de fleste typer skader, fordi han/hun vet hvordan boligen er bygd opp, og kjenner til hva som kan gi ytterligere følgeskader.

Man kan faktisk få avkortning på forsikringen dersom man ikke har gjort det man må for å begrense skaden i det omfang som er mulig.

Skaderapporten som sendes forsikringsselskapet kan jeg også ta meg av, da vet du at du får en nøytral og korrekt skaderapport.

Ring meg dersom uhellet er ute.